Firma Kurierska Tba EXPRESS


OŚWIADCZENIE

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy i Współpracownicy Firmy Tba EXPRESS,
Szanowni Klienci!

Z powodu niewywiązania się przez inwestora, Spółki Poltel Communications Limited, ze zobowiązań zawartych w stosownych porozumieniach firma, którą przez wiele lat wspólnie budowaliśmy straciła płynność finansową i operacyjną. Obiecane finansowanie było bowiem wypłacane z opóźnieniami i w kwotach mniejszych od pierwotnie ustalonych. Konsekwencją jest, pomimo moich wysiłków, postawienie Tba w stan upadłości likwidacyjnej. Niestety, konsekwencje nieodpowiedzialnych działań Poltel Communications Limited ponoszą teraz Pracownicy i Współpracownicy TBA oraz Klienci Firmy.

Wszystkie sprawy związane z sytuacją finansową Spółki, w tym zaspokojenie wierzycieli, przejął syndyk. Pragnę wszystkich zapewnić, że podejmę wszelkie niezbędne działania, które dopomogą w szybkim i skutecznym zamknięciu tego procesu. Jednocześnie, w trosce o pozostały majątek Spółki podjęłam kroki formalno – prawne dotyczące zwrotu przywłaszczonych kwot przekazów, kwot pobrań na rzecz naszych Zleceniodawców oraz wszystkich paczek naszych klientów. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby jak najszybciej je odzyskać i przekazać właścicielom.

            Jako Prezes spółki ubolewam nad zaistniałą sytuacją oraz deklaruję iż dołożę wszelkich starań, aby wszystkie osoby odpowiedzialne za nią poniosły stosowne konsekwencje. W razie pytań dotyczących dalszych losów Tba prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@tba.com.pl


Z wyrazami szacunku,

Wioletta Jaworska
Prezes Zarządu
TBA Express w upadłości